Ponúkame kompletné riešenie pri realizácii výstavby bytových domov, komplexnej obnove bytových domov a komplexnej obnove firiem.

Spoločnosť REVISTAV, s.r.o. ponúka kompletný inžiniering, ktorý zahŕňa:

Inžinierska činnosť

V rámci projektovej činnosti vo výstavbe naša firma ponúka kvalitný inžiniering. Ten je rozdelený do určitých fáz podľa druhu samotnej výstavby. Projektová činnosť vo výstavbe a inžinierska činnosť by mala v prvom rade zlepšiť pozíciu klienta pri plánovaní projektu a organizáciu výberových konaní.

Služby ponúkané v rámci inžinieringu

Ponúkaný inžiniering možno rozdeliť na zhruba dve činnosti. Jednou z nich je inžiniering spojený s predprojektovú a projektovú prípravou stavby (poradenstvo, rokovania s orgánmi štátnej správy, rokovania so správcami inžinierskych sietí, zabezpečovanie prieskumov). Druhou činnosťou je inžiniering spojený s vlastnou výstavbou domu (stavebný dozor).

Inžiniering

Prečo využiť komplexnú obnovu a výstavbu práve u nás?

  • Bohaté skúsenosti v oblasti prípravy a realizácie obnovy, výstavby a rekonštrukcií
  • Komplexné zabezpečenie obnovy vášho domu v najvyššej kvalite a s maximálnym servisom
  • Zaistenie potrebnej dokumentácie pre úspešnú realizáciu revitalizácie
  • Zaistenie financovania stavieb a stavebných úprav
  • Spracovanie analýzy úspor prevádzkových nákladov
  • Projektová dokumentácia, energetický audit, energetická náročnosť budov, stavebno technického posúdenia, stavebného povolenia

Premýšľate nad zateplením objektu, alebo máte otázky typu: Koľko nás to bude stáť? Dostaneme úver zo štátneho fondu? Aký rozsah rekonštrukcie zvoliť (napr. rekonštrukcia balkónov, zateplenie strechy). Má zmysel zateplenie domu? Akú hrúbku izolácie zvoliť? Aký zateplovací systém zvoliť? Zatepliť s polystyrénom nebo minerálnou vlnou? Aká bude úspora po zateplení?

Odborný posudok stavby

Na tieto a ďalšie otázky Vám dá odpoveď energetický a ekonomický posudok stavby. Jedná se o stavebno technické posúdenie objektu, ktoré poskytuje prehlad možných riešení pri komplexnej obnove objektu. 

Stavebno-energetické posúdenie stavby, ktoré spracujú naši odborníci

Každý dom je iný a preto nemožno odporučiť všeobecný postup, ako k obnove bytového domu pristúpiť. Dôležité je individuálne posúdenie každého detailu na vašom bytovom dome a následne stanovený najvýhodnejší postup jeho opráv.

Projektová dokumentácia stavieb

Vypracovanie projektovej dokumentácie 

Projektová dokumentácia je nevyhnutnou súčasťou každého stavebného projektu. Podobne, ako sa vyvíjali rôzne techniky v stavebníctve, obnovuje sa aj obsah a spracovanie projektovej dokumentácie v dôsledku zvyšovania ekonomických a ekologických nárokov v procese výstavby.

Poradíme vám so zateplením a celkovou revitalizáciou (obnovou) týchto domov vrátane stavebných úprav. V rámci celkovej revitalizácie bytových domov riešime energetiku stavby s ohľadom na zateplenie, vetranie a celkovú úsporu tepla. Potom je potreba navrhnúť kvalitný projekt zateplenia bytového domu.

Úspešná realizácia a kvalita stavby alebo rekonštrukcie je priamo závislá na kvalite projektovej dokumentácie. Je potrebné si uvedomiť, že "projekt" neslúži len na získanie stavebného povolenia, ale ako súťažných podkladov pre realizáciu diela a podklad pre výber dodávateľa.

Spracovanie projektovej dokumentácie je v súlade so zákonmi a vyhláškami v platnom znení.

Projekty zateplenia a revitalizácie bytových domov

Ide o projekty častí obalových plášťov (strechy, fasády, spodná stavba) nových, rekonštruovaných či revitalizovaných budov. V rámci dokumentácie je zvyčajne riešené zateplenie fasády bytových domov, zateplenie a oprava strechy, výmena výplní otvorov, riešenie opravy lodžií či balkónov, vstupných portálov, interiérov spoločných priestorov, výťahov, oprava hydroizolácie spodnej stavby a pod.

Zaoberáme sa spracovaním projektovej dokumentácie všetkých kategórií pozemných stavieb

Ponúkame a spracovávame komplexnú projektovú dokumentáciu v odbore pozemné stavby a vykonávame inžiniersku činnosť pre bytové, občianske a priemyselné stavby.

Vypracovanie projektovej dokumentácie


Základom každej revitalizácie a stavby je kvalitná príprava a projektová dokumentácia, ktorá zjednotí vaše predstavy, technický stav objektu a potrebné opatrenia na revitalizáciu domu.  Ide o najväčšiu vykonávanú investíciu v rámci vášho bytového domu, preto ju nepodceňte hneď na začiatku.
Pomôžeme vám s projektovou dokumentáciou, inžinieringom, zabezpečením dotácií aj s výhodným financovaním.

Informácie a cenová ponuka

Spoločnosť REVISTAV, s.r.o. ponúka kompletný inžiniering a projektovú dokumentáciu vašej stavby alebo rekonštrukcie.

Napíšte nám

Vaše prílohy