Najvýhodnejší úver s 1% úrokom

BÝVAJTE VO SVOJOM


U nás vybavíte všetko od A po Z

Ponúkame Vám kompletné spracovanie žiadosti o úver s bezkonkurenčným úrokom.

Úver poskytuje Štátny fond rozvoja bývania a k jeho získaniu musíte splniť prísne podmienky.

Naším cieľom je pomôcť Vám získať úver pre Váš vysnený domov.

V prípade záujmu si, prosím, vyberte jednu z možností, ktorá sa týka Vašej situácie, v časti KTO MA NÁROK NA POSKYTNUTIE ÚVERU. Automaticky budete presmerovaní do nášho formulára a následne, po jeho vyplnení, vás budeme kontaktovať.

ÚČEL POSKYTNUTA FINANCIÍ

 • Kúpa rodinného domu
 • Kúpa bytu v bytovom dome, v polyfunkčnom dome
 • Výstavba rodinného domu
 • Výstavba bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome

MAXIMÁLNA PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU

 • V bytovom dome nepresiahne 80 m2 vrátane plochy balkónov, lodžií a terás
 • V rodinnom dome nepresiahne 120 m2, do podlahovej plochy sa nezapočitáva podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy, garáže

VÝŠKA POSKYTOVANEJ PODPORY

 • Podpora sa poskytuje formou úveru až do 100% z obstarávacej ceny stavby, najviac do 180 000 eur s DPH
 • Lehota splatnosti úveru je max. 40 rokov (najdlhšie však do 65. roku veku žiadateľov) – to znamená, že ak teraz máte 40 rokov, tak maximálna doba splatnosti bude 25 rokov.

Úroková sadzba fixovaná počas celej doby splácania úveru je 1%.

KTO MÁ NÁROK NA POSKYTNUTIE ÚVERU

Žiadateľom môže byť:

 • Manželia vo veku do 35 rokov – manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, podmienku veku musí spĺňať každý z manželov
 • Manželia s dieťaťom – manželia s maloletým dieťaťom vo veku najviac do 6 rokov (nemusia plniť podmienku veku do 35 rokov)
 • Rodičia s dieťaťom – rodičia maloletého dieťaťa vo veku najviac 6 rokov (nemusia plniť podmienku veku do 35 rokov). Nemusia byť zosobášení.
 • Odchovanec vo veku do 35 rokov  – odchovanec, ktorého vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov, v prípade manželov – odchovancov túto podmienku musí spĺňať každý z manželov.
 • Odchovanec  s dieťaťom – odchovanec s maloletým dieťaťom vo veku najviac do 3 rokov alebo s osvojeným maloletým dieťaťom vo veku najviac do 5 rokov (nemusí plniť podmienku veku do 35 rokov)
 • Ťažko zdravotne postihnutý – člen domácnosti, ktorej členom je aj fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitého predpisu a žije v spoločnej domácnosti so žiadateľom aspoň jeden rok (nemusí spĺňať podmienku veku do 35 rokov), alebo fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (nemusí spĺňať podmienku veku do 35 rokov)
 • Osamelý rodič – osamelý rodič s nezaopatreným dieťaťom vo veku najviac do 15 rokov alebo osamelá fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, ak sa osobne stará o dieťa vo veku najviac do 15 rokov

FORMULÁRE K ŽIADOSTI