Zateplenie a obnova bytových domov - Realizované projekty

Komplexná revitalizácia a obnova bytových domov, zateplenie fasády bytového domu a iné rekonštrukcie objektov realizované našou spoločnosťou.

Revitalizácia bytových domov, zateplenie fasád vrátane rekonštrukcie. Zaoberáme sa nielen zateplením, ale tiež nátermi a čistením fasád.

Bytové domy

Bytový dom Dr. P. Adámiho 1289, Topoľčany

Bytový dom Povstania 1633, Topoľčany

Bytový dom P.O. Hviezdoslava 2324, Topoľčany

Bytový dom J. Alexyho 2688, Topoľčany

Bytový dom Sološnica 516, Sološnica

Bytový dom Streďanská 2778, Topoľčany

Bytový dom Mojmírova 1281, Topoľčany

Bytový dom, Fándlyho 48, Častá

Bytový dom, Skýcovská 1684, Topoľčany

Bytový dom, Povstania 1633, Topoľčany

Bytový dom, Streďanská 1530, Topoľčany

Bytový dom, J. Matušku 2250/18, Topoľčany

Bytový dom, Kuzmányho 1593, Topoľčany

Bytový dom, Pivovarnícka 2278, Topoľčany

Bytový dom, Streďanska 1526, Topoľčany

Bytový dom, Bartókova 2/A, Bratislava

Bytový dom, P.O. Hviezdoslava 2328, Topoľčany

Bytový dom, J. Matušku 2220, Topoľčany

Bytový dom, J. Matušku 2234/20, Topoľčany

Bytový dom M. A. Bazovského 2342/2,4, Topoľčany

Bytový dom, Lúčna 214, Chynorany

Bytový dom, Tríbečská 1540, Topoľčany

Bytový dom, P.O.Hviezdoslava 2159, Topoľčany

Bytový dom, D. Jurkoviča 2419, Topoľčany

Bytový dom Piešťany, Krajinská 2962/52

Bytový dom Piešťany, E.F. Scherera

Bytový dom Topoľčany, Gagarinova 1573

Bytový dom Topoľčany, Jesenského 2316 - Oprava plochej strechy bytového domu

Realizované projekty v oblasti revitalizácie bytových domov, pre ktoré sme spracovali kompletnú projektovú dokumentáciu. V mnohých prípadoch sme sa postarali aj všetky potrebné povolenia.

Referencie revitalizovaných bytových domov

Rekonštrukcia, alebo prestavba vnútorných priestorov bytových domov, bytoviek-činžiakov je jednou z našich hlavných činností. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vieme ako stavbu realizovať, tak aby nielen vzhľadovo ale funkčne pomohla bytových dom skrášliť a tiež zhodnotiť.

Revitalizácia bytového domu

Revitalizácia bytových domov vrátane zateplenia fasády, opravy a zateplenie strešného plášťa, oprava a úprava vykurovacích sústav. Stav bytových domov vedie vlastníkov k rekonštrukcii a zatepleniu svojich domovov.

Zatepľovanie a nová fasáda bytového domu

Krásna ukážka renovácie bytového domu spočívajúca v jeho zateplení a rekonštrukcií fasády. Prinášame vám realizácie renovácií bytových domov, ukážku zatepľovacích prác a samozrejme fotky novej fasády a celkového vzhľadu po renovácii.