Zateplenie a obnova bytových domov - Realizované projekty

Komplexná revitalizácia a obnova bytových domov, zateplenie fasády domu a iné rekonštrukcie objektov realizované našou spoločnosťou.

Revitalizácia bytových domov, zateplenie fasád vrátane rekonštrukcie. Zaoberáme sa nielen zateplením, ale tiež nátermi a čistením fasád.

Bytové domy

Bytový dom, Fándlyho 48, Častá

Bytový dom, Skýcovská 1684, Topoľčany

Bytový dom, Povstania 1633, Topoľčany

Bytový dom, Streďanská 1530, Topoľčany

Bytový dom, J. Matušku 2250/18, Topoľčany

Bytový dom, Kuzmányho 1593, Topoľčany

Bytový dom, Pivovarnícka 2278, Topoľčany

Bytový dom, Streďanska 1526, Topoľčany

Bytový dom, Bartókova 2/A, Bratislava

Bytový dom, P.O. Hviezdoslava 2328, Topoľčany

Bytový dom, J. Matušku 2220, Topoľčany

Bytový dom, J. Matušku 2234/20, Topoľčany

Bytový dom M. A. Bazovského 2342/2,4, Topoľčany

Bytový dom, Lúčna 214, Chynorany

Bytový dom, Tríbečská 1540, Topoľčany

Bytový dom, P.O.Hviezdoslava 2159, Topoľčany

Bytový dom, D. Jurkoviča 2419, Topoľčany

Bytový dom Piešťany, Krajinská 2962/52

Bytový dom Piešťany, E.F. Scherera

Bytový dom Topoľčany, Gagarinova 1573

Bytový dom Topoľčany, Jesenského 2316 - Oprava plochej strechy bytového domu

Realizované projekty v oblasti revitalizácie bytových domov, pre ktoré sme spracovali kompletnú projektovú dokumentáciu. V mnohých prípadoch sme sa postarali aj všetky potrebné povolenia.