Manželia - vek každého do 35 rokov

Meno + priezvisko (žiadateľ č.1)
Meno + priezvisko (žiadateľ č.2)
Celkový čistý príjem za rok 2023 (žiadateľ č.1)
Celkový čistý príjem za rok 2023 (žiadateľ č.2)

Žiadateľ č.1:

Čistý mesačný príjem JANUÁR 2024
Čistý mesačný príjem FEBRUAR 2024
Čistý mesačný príjem MAREC 2024

Žiadateľ č.2:

Čistý mesačný príjem JANUÁR 2024
Čistý mesačný príjem FEBRUÁR 2024
Čistý mesačný príjem MAREC 2024

Záväzky (ak je aspoň na jedno z vymenovaných odpoveď áno, označte áno):

Som v exekúcii, v konkurze, je vedené konkurzné konanie, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, osobnom bankrote, záväzky voči veriteľom, voci ŠFRB
Mám nedoplatky na poistnom v Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovom a colnom úrade.
Druh účelu poskytnutia úveru (označiť jeden druh nižšie):
Ručenie nehnuteľnosťou v prípade výstavby bytu / rodinného domu
Hodnota kupovanej nehnuteľnosti
Výška požadovaného úveru (max. 180 000,00 Eur)
Vaša e-mailová adresa

*Všetky polia sú povinné.