Osoba, ktorá žije v jednej domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (nemusí to byť rodinný príslušník - obaja nemusia spĺňať vek 35 rokov)

Meno priezvisko (žiadateľ č.1)
Meno priezvisko (žiadateľ č.2)
Celkový čistý príjem za rok 2023 (žiadateľ č.1)
Celkový čistý príjem za rok 2023 (žiadateľ č.2)

Žiadateľ č.1:

Čistý mesačný príjem JANUÁR 2024
Čistý mesačný príjem FEBRUAR 2024
Čistý mesačný príjem MAREC 2024

Žiadateľ č.2:

Čistý mesačný príjem JANUÁR 2024
Čistý mesačný príjem FEBRUÁR 2024
Čistý mesačný príjem MAREC 2024

Záväzky (ak je aspoň na jedno z vymenovaných odpoveď áno, označte áno):

Som v exekúcii, v konkurze, je vedené konkurzné konanie, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, osobnom bankrote, záväzky voči veriteľom, voci ŠFRB
Mám nedoplatky na poistnom v Sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, daňovom a colnom úrade.
Druh účelu poskytnutia úveru (označiť jeden druh nižšie):
Ručenie nehnuteľnosťou v prípade výstavby bytu / rodinného domu
Hodnota kupovanej nehnuteľnosti
Výška požadovaného úveru (max. 180 000,00 Eur)
Vaša e-mailová adresa

*Všetky polia sú povinné.