Zatepľovanie bytových domov

Zatepľovanie bytových domov

Zatepľovanie bytových domov má veľký efekt. Nielen že znížite náklady na vykurovanie, ale aj nezanedbateľne zvýšite komfort bývania. Správne zateplená fasáda sa pozná tak, že budova môže dýchať, ale zároveň izoluje teplo, a tým Vám šetrí náklady na energie. Postaráme sa o Vaše pohodlné a lacnejšie bývanie.

Rozsah služieb v tejto oblasti zahŕňa nielen zateplenie bytových domov, ale aj pomoc pri zabezpečovaní všetkých podkladov súvisiacich so žiadosťou o pridelenie príslušných dotačných prostriedkov.

Prečo zatepľovať?

 • Pretože väčšina bytových domov majú viac ako 30 rokov a sú na konci svojej životnosti;
 • Pretože výťahy v BD už nespĺňajú základné podmienky bezpečnosti a sú nehospodárne z hľadiska prevádzky a údržby;
 • Pretože elektrická inštalácia je poruchová, náročná na údržbu a nespĺňa kritéria bezpečnosti;
 • Pretože stúpacie rozvody vody, plynu a kanalizácie sú upchaté, poruchové a spôsobujú havárie;
 • Pretože balkóny a lodžie majú vážne systémové poruchy a je nutne ich vymeniť (závesné balkóny), alebo revitalizovať;
 • Pretože obvodové steny, otvorové konštrukcie a strecha kvôli tepelným únikom v zime spôsobujú aj únik peňazí vlastníkom a v lete prehrievanie bytov.

Ako zatepľovať?

 • Spracujeme na Vás BD zdarma analýzu na základe ktorej sami budete môcť rozhodnúť aký rozsah obnovy si zvolíte vzhľadom na finančnú náročnosť obnovy;
 • Zabezpečíme Vám PD „šitú“ na Vás BD;
 • Odporúčame robiť obnovu Vášho domu komplexne – "jedným vrzom"
 • Zrealizujeme obnovu Vášho bytového domu z najkvalitnejších materiálov a systémov.

 

Zateplenie bytového domu

Dnešné bytové domy po 40 - 50 ročnej službe si zaslúžia novú investíciu. Pristupovať k obnove bytových domov komplexne sa javí ako najrozumnejší spôsob. Prvotná diagnostika určí všetky poruchy, problémy a nedostatky, projektant ich všetky zapracuje do jedného projektu. Odporúča sa začať zvnútra a ako prvé dôkladne obnoviť samotné byty. Patrí sem výmena bytového jadra, vnútorných rozvodov plynu, studenej a teplej úžitkovej vody, kanalizácie a vetrania.

Pri zatepľovaní fasády nezabúdajte aj na ďalšie časti domu. Predovšetkým na stropy a strechu. Ak tieto konštrukcie nie sú zateplené, tak efekt so zateplenej fasády plne neoceníte skôr ako po zateplení stropu alebo strechy objektu. 

Nie je jedno ako začnete zateplenie vonkajšej časti bytového domu. Tu popísané poradie vylúči duplicitu a určuje taký postup prác, ktoré na seba nadväzujú, teda nestane sa, že bude treba opäť zasahovať do už opravených častí bytového domu. Na prvom mieste je zateplenie strechy a oprava stavieb na streche, napríklad oprava strojovne výťahu. Pred samotným vonkajším zatepľovaním je nutné opraviť vyčnievajúce časti domu, balkón, loggie. Na tieto opravy sa často krát vzťahuje aj dotácia na systémové poruchy, treba si na to pamätať už pri projektoch. Pokračujeme výmenou okien, fasádových okien a iných otvorov na dome. Až potom nasleduje zateplenie obvodového plášťa počas ktorého sa dokonale zaizolujú aj miesta, kam sa osádzali nove okna.

Obrovskú úlohu zohráva v úsporách tepla kotol a vykurovací systém. Nový kotol môže ušetriť už samotnou vyššou účinnosťou spaľovania, rovnako dôležité je aj vyregulovanie vykurovacej sústavy, ako bolo rovnako teplo v každom byte. Ostáva ešte výmena výťahu, alebo aspoň jeho obnova a skrášľovacie práce v spoločných priestoroch a pred bytovým domom.

Za čo zatepľovať?

 • Celý zámer obnovy Vám pripravíme tak, aby mohlo byt financovaný úverom zo ŠFRB, za čo najnižšiu úrokovú sadzbu (až 1%);
 • Keďže komplexnou obnovou ušetríte 35-50% energie (zaplatených finančných prostriedkov), touto úsporou si vyrovnáte potrebné navýšenie Fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

Dotácia na zateplenie

Máloktorý bytový dom má toľko peňazí, aby revitalizáciu zvládol z vlastných zdrojov. Našťastie sú aj iné možnosti: na systémové poruchy sa dá získať štátna dotácia vo výške 50 % pôžička zo Štátneho fondu rozvoja bývania úver z komerčnej banky alebo stavebnej sporiteľne Finančné prostriedky sa dajú získať za celkom výhodných podmienok, s dlhou lehotou splácania, takže revitalizácia bytového domu nemusí znamenať veľkú finančnú záťaž. Treba si uvedomiť aj to, že ušetrené peniaze za teplo sa presunú na splácanie pôžičky, takže mesačné splátky za realizáciu komplexnej obnovy sa ešte viac znížia.

Kedy zatepľovať?

 

Z hľadiska úspor a komfortu bývania čím skôr. Netreba však veci uponáhľať, lebo iba pri dôslednej príprave sa dá vyhnúť chybám. Keď sa rozhodnete revitalizovať, nesnažte sa to urobiť čo najskôr, keby to malo ísť na úkor kvality. Raz zle urobené zateplenie sa totiž nedá opraviť, musí sa začať odznova, čo, uznáte, si málokto môže dovoliť. Sú zásady, ktoré by ste nemali opomenúť: kvalitná projektová príprava, výber dobrej realizačnej firmy a dôsledný stavebný dozor.

Projektová príprava

Nedovoľte, aby váš projekt pripravili „od stola“, iba na základe pôvodnej projektovej dokumentácie. Trvajte na tom, aby projektant osobne skontroloval váš dom, ak treba žiadajte aj diagnostické merania. Častou chybou je totiž, že projekt zateplenia je pripravený veľmi povrchne alebo na základe najnížšiej cenovej ponuky potom sa môže stať, že projektová dokumentácia vôbec neodzrkadľuje skutočné potreby budovy. Keď sa objedná projekt len na ohlásenie, väčšina častí projektu úplne chýba. Celá realizácia sa potom riadi iba odhadmi realizačnej firmy alebo projektanta, väčšinou bez stavebného dozoru. Zhotovenie projektu bez pasportizácie a tepelnotechnického výpočtu je hazard, ktorý môže niekoľko miliónovú investíciu úplne znehodnotiť.

Projekt - revitalizácia bytových domov

Predpokladom pre návrh a projekt obnovy je správna diagnostika druhu a stavu konštrukcií budovy. Odborný posudok by mal byť hotový pred samotným začiatkom projektových prác. V ňom sa určí potreba a rozsah prác. Na mnohých stavbách však odborný posudok chýba. A nielen to. Opravy a zateplenie striech, občas aj zateplenie fasád sa často krát robí bez projektu. Tu je bytový dom úplne odkázaný na skúsenosti stavebnej firmy bez možnosti akejkoľvek kontroly. Nedopusťte takýto stav. Celá stavba musí byť projektovo pripravená a stavebné práce musí priebežne kontrolovať odborne spôsobilý stavebný dozor.

Projekt na zateplenie bytových domov

Projekt zateplenie bytového domu alebo jeho častí nemusí byť v mnohých prípadoch tak rozsiahly ako je to pri bežných stavebných projektov napríklad pre stavebné povolenie. V opačnom prípade je nutné sa tu zamerať hlavne na detaily, ktoré súvisia s tým, aby zateplenie domu bolo vykonané technicky a neskôr technologicky správne.

Záleží nám na výsledku našej práce

Realizácie stavieb, rekonštrukcie a zatepľovanie domov patria medzi naše hlavné činnosti, pri ktorých používame výhradne kvalitné stavebné materiály a profesionálne náčinie. Spolupracujeme so skúsenými a overenými remeselníkmi, u ktorých si sme istí, že odvedú svoju prácu starostlivo a v maximálnej kvalite. 

Zatepľovanie bytových domov
Zateplenie fasády bytových domov

Vykonávame zateplenie fasády so všetkými systémovými prvkami a detailmi – spracovanie okolo okien, zateplenie soklov a pod.

Zateplenie bytových domov na kľúč

Zateplenie fasády bytových domov vykonávame certifikovanými systémami a preškolenými pracovníkmi.

Máte záujem o zateplenie bytového domu?

Neváhajte nás kontaktovať. Naši odborní pracovníci Vám technicky poradia, alebo pripravia cenovú kalkuláciu.

Opýtajte sa

Vaše prílohy