V posledných rokoch dochádza k zlepšeniu stavu fasád panelových domov. Bohužiaľ nedochádza k rekonštrukciám spoločných vnútorných priestorov, pivníc a chodieb. Ich vzhľad je väčšinou poznačený niekoľkými desiatkami rokov prevádzky.

Tieto rekonštrukcie spoločných priestorov zahŕňajú rekonštrukcie povrchov stien, podlahových krytín a vstupných dverí a výmenu výťahov.

Tieto úpravy bývajú v domoch často spojené s rekonštrukciou spoločných rozvodov elektriny a plynu. Vzhľadom k náročným požiadavkám a veku je často nutná aj výmena alebo rekonštrukcia výťahov.

Rekonštrukcia spoločných priestorov